Digital dannelse handler om meget mere end digitale medier

Vi skal kigge på de voksne omkring børnene

Når det handler om børn, så er det de voksne omkring børnene vi skal kigge på og have fat i. Sådan startede Pernille Rosenkrantz Theil debatten på konferencen. Hun opfordrede samtidig til, at fællesskabet skal tage hånd om den digitale dannelse og ikke lade det være op til den enkelte familie alene.

Forældre skal hjælpes til at hjælpe deres børn. Hendes indlæg handlede også om dataetik: Alt, hvad vores børn gør online, sætter digitale ’fodaftryk’, og børn præsenteres både for indhold og markedsføring, som ikke hører deres alder til, og som de slet ikke kan gennemskue. Derfor er det nødvendigt at skabe rammer, at lovgive og regulere, hvis vi ønsker, at dannelsen skal være en anden. Børn kommer ikke til at forstå, før de voksne forstår. 

4 nye rapporter om børns digitale dannelse fra Børns Vilkår

Winnie Alim, senioranalytiker fra Børns vilkår, fortalte om de 4 nye rapporter udgivet på baggrund af undersøgelser om børns digitale dannelse, hvoraf de tre allerede er tilgængelige på børnsvilkår.dk 

En af hovedpointerne er, at mange børn ikke er digitalt dannede, når det handler om holdninger og kompetencer.

Vi kan tale om digital dannelse ud fra tre faser. 

1. Instrumentel dannelse handler om færdigheder. Her har fokus været at få hardware ud blandt børnene. 

2. Social dannelse fokuserer på de sociale og de relationelle aspekter ved børns brug af digitale medier. Hvordan begår børn og unge sig online. Mobning er et tema her. 

3. Refleksiv dannelse handler om at være vidende. At være vidende og forstå forretningsmodeller på internettet ift. markedsføring, algoritmer og fake news. Børnene er ikke bevidste om, at deres aftryk via cookies og adfærd i øvrigt på nettet giver data til reklamer og anden markedsføring. Når børn søger på Google (og via andre platforme) har resultatet der vises betydning for børnenes forståelse af verden. Deres viden afspejler det de møder online. Rapporten viser, at børnene ikke bekymrer sig om det, de ser på nettet er sandt eller falsk.  Det indhold der ikke er sandt (fake news) påvirker derfor også børnenes vidensgrundlag. Det sætter nye krav til kildekritik.

Når det handler om skolebørn, så viser rapporten, at børnene gerne vil have rammer og hjælp til brugen af digitale medier. Den viser også at kun hvert andet barn oplever, at forældre interesserer sig for deres liv på nettet. 

Mange mangler meget når vi taler digital dannelse, men der er ikke nogen, der ikke mangler noget. 

Relationen er bærende

Marianne Jelved sluttede konferencen af på fineste vis. Med et par gode citater rammesatte hun dagens tema og den udfordring, som også skolen skal løfte: Lærens arbejde er at danne – forme børnene, og den digitale dannelse er endnu en opgave til læreren, som hun ville foreslå, at danskfaget gav en time til op gennem hele skoleforløbet! Det er de voksne, der skal gå foran, og det er i relationen til andre at vi dannes og formes: ”Din identitet dannes af din tolkning af den andens tolkning af dig”.

Digital dannelse handler om meget mere end digitale medier. Grundlæggende handler det om relationen mellem børn og voksne. Relationen er udgangspunkt for, hvordan vi former vores børn og deres fremtid. Held og lykke med det sluttede Marianne Jelved. 

Copyright © Budskab 2017