Digital trivsel og ADHD i Coronatider

Hverdagen har med ét forandret sig. Børnene er hjemme. Forældre arbejder hjemmefra på hjemmekontor. Vi er sammen hver for sig. For børn med ADHD kan den nye hverdag, uden de velkendte rutiner, være ekstra svær. Børnene kan blive ekstra udfordrede på deres eksekutive funktioner, fordi de skal bruge energi på at tilegne sig nye rutiner for hverdagen. Vi er sammen på en ny måde, og vi forældre kan måske bekymre os om børnenes relationelle kontakter, fordi legeaftaler og kontakt med andre mennesker – venner som familie, er sat på pause.

Familier oplever måske, at brugen af skærme og digitale medier fylder mere i hverdagen, fordi skærmen bliver kontakt til skole, daginstitution, bedsteforældre, venner og også til forældres arbejde og møde med kolleger. For nogle familier fylder spil måske mere end i den hverdag, vi kender, fordi computerspil også kan blive en måde at holde kontakt til venner på og fastholde og ”pleje” det sociale på afstand. Og det er det for mange børn også. Derfor kan der stadig være situationer og ting, som vi med fordel kan være opmærksomme på. Særligt fordi friere rammer for computerspil kan være anledning til flere konflikter, og fordi der er mange sjove (og alternative) måder at anvende digitale medier på. Det vil vi gerne dele med jer.

Fokus på indhold fremfor skærmtid

Børnene har mere fritid. Skoledagen er for de mindste kortere, plus at alle fritidsaktiviteter og legeaftaler er sat på pause. Forældre, vi taler med, fortæller, at deres børn spiller mere computerspil eller bruger mere tid foran skærmen.I hverdagen, som vi kender den, anvender vi mobilen og skærme til mange forskellige formål og gøremål. Det gælder både børn og voksne. 

Vi taler om børn og unge som de digitalt indfødte, men den forståelse kan medføre, at vi tænker at børnene kan håndtere kommunikation digitalt, fordi børnene hurtigt kan navigere. Hvis vi tænker børnene som digitalt indfødte tænker vi som voksne og forældre måske, at børnene kan klare det selv og derfor tager vi ikke ansvar og tager stilling. Mange af os står af og melder pas, fordi udviklingen eksempelvis inden for sociale medier går stærkt, og vores opfattelse kan bære præg af, at det jo er børnenes virkelighed, at de er vokset op med en skærm ved deres side. I virkeligheden viser undersøgelser, at børnene gerne vil have at vi blander os og sætter rammer. De kan undre sig over, at vi ikke så ofte går forrest. 

Hvis vi gerne vil forstå, må vi interessere os for indholdet. Inspiration kan være at undersøge, hvad børnene bruger tiden på, når de er digitale. Prøv ikke at være så optaget af tiden, men se på, hvordan børnene har det og trives. Vær nysgerrig og spørg til deres digitale liv, når I sidder sammen over aftensmaden. Tal sammen om indhold - hvad er godt kvalitetsindhold, og hvad er mindre godt? 

For børn med ADHD kan der være flere ting, som er særlig vigtigt at være opmærksom på. 

Tempo og downwinding 

Vi taler ofte med forældre på vores forældrehold om tempo og hurtighed i digitale medier og om det vi kalder downwinding. For børn med ADHD eller lignende vanskeligheder kan skift i aktiviteter være forbundet med udfordringer. Børnene har ofte brug for tydelighed, rutiner og forudsigelighed. Et skift fra en aktivitet til en anden kan være svær, særligt hvis børnene går fra noget, der er sjovt og lystbetonet og har højt tempo til en aktivitet, som har et lavere tempo, og som er mindre lystbetonet. Det kan medføre konflikter, når børnene eksempelvis skal lukke ned for et spil FortNite, for spillet har høj stimuli og det holder dopamin niveauet oppe. Jo højere tempo, jo flere stimuli. Spil og digitale medier har i tiden med Corona givet børnene en virkelig god mulighed for at holde kontakt til deres venner og klassekammerater, og det er en god ting. Der, hvor vi som forældre kan hjælpe børnene, er ved at sætte tydelige rammer for aktiviteter som Computerspil, YouTube og andre digitale medier (ligesom vi ofte gør med andre hverdagsrutiner). Vi kan også hjælpe børnene til, at de enkelte skift bliver lettere. Et eksempel kan være at hoppe på trampolin med mor 10 minutter efter et spil FortNite for herefter at gå til aftensmaden. I den situation vil vi gradvist sænke tempoet for børnene (downwinding). Medierådet har udviklet en guide til forældre og computerspil og konflikter i familien. Guiden indeholder blandt andet 5 korte råd til familien: 

  • Interesser dig for spillet
  • Tal om spillet
  • Lav fælles aftaler
  • Inddrag hele barnets hverdag
  • Tilbyd alternativer

Giver vi børnene en hjernepause?  

Vi har alle brug for at lade vores hjernebatterier op. Børn med ADHD oplever, at deres hjernebatteri hurtigere løber tør, og de har brug for hyppigere pauser for at genoplade batteriet. Det kan være væsentligt som familie at overveje, hvilket indhold og hvilken form for digitale medier børnene bruger tid på, og også overveje, hvad der er gavnligt som pausetid, så vi genoplader børnenes batterier og ikke aflader dem. Som beskrevet ovenfor, er tempoet højt i mange spil og også i mange videoer på YouTube. Børnenes hjerner belønnes ofte, eksempelvis når de stiger i levels i spil. Spil og YouTube kan føles som pausetid, fordi børnene sidder stille og er optaget af aktiviteten, men deres hjernebatterier genoplades ikke nødvendigvis. Det kan også være årsag til, at et stop med aktiviteten kan være forbundet med ekstra konflikter. Vi er ikke tilhængere af, at afskærme børnene fra digitale medier, men det kan give god mening, at være undersøgende og tage stilling til, hvad tiden anvendes på. Måske er du medvælger på hvilke spil, som kan anvendes i pausetid, måske vælger du, hvilke to serier børnene kan vælge at se et afsnit af i pausetid, eller måske ser du YouTube video sammen med barnet, netop for selv at kunne tage stilling.

Vores idebank til sjove digitale lege og aktiviteter

Vores idebank til sjove digitale lege og aktiviteter

  • Sæt Facetime i vindueskarmen og leg med barbie med din ven over skærmen
  • Tegnekonkurrence med Morfar over Facetime
  • Læs højt for en ven eller en i familien
  • Øv hoppetricks i haven eller på trampolinen og skiftes med en kammerat over Facetime
  • Gå på pokemonjagt med din mor eller bror

Hvad er jeres kreative lege og digitale aktiviteter? 

 

Copyright © Budskab 2017